Praxe

1993 - 2008:     
S-projekt Zlín, ateliér A pod vedením ing. arch. Jiřího Soukala. Práce na rozsáhlém spektru projektů všech stupňů projektové dokumentace.
1998:     
 Udělena velká autorizace pod č. 2671
2009:     
Samostatný architektonický ateliér, který se zabývá komplexním řešením všech stupňů projektové dokumentace.
Spolupráce s odbornými profesemi, projednání na příslušných úřadech státní správy, autorský dozor. Dodávka interiérů na klíč.

Stáže

1991 - 1992:     
Studijní pobyty ve Francii
1992:     
Stipendijní pobyt na École d'architecture Laval University Québec, Kanada
1996:     
Stáž v architektonickém ateliéru v Lucemburku

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

  • Tvořivost je osamělý proces. Jeden či dva lidé, pak celý tým, potom stovky lidí, podporované mnoha dalšími, pozvolna tvoří složité objekty dneška.

JAK FUNGUJE SPOLUPRÁCE S ARCHITEKTEM?

Ne každý si umí detailně představit, co ho čeká když přizve ke spolupráci architekta. Důležitá je osobní schůzka, na které klient představí svůj záměr, požadavky a možnosti. Architekta zajímá dále místo, pozemek, kde se bude daný záměr realizovat. Na základě těchto vstupních informací vám architekt předloží předběžnou cenovou nabídku. 

Po jejím odsouhlasení se začne zpracovávat koncept řešení a následují osobní schůzky, na kterých se toto řešení postupně stává výsledným návrhem. Rozsah a četnost těchto schůzek je individuální, záleží na konkrétním druhu projektu, ale v této fázi je součinnost klienta a architekta zásadní.

Po odsouhlasené studii se určí další rozsah služeb a projekčních prací, kdy se k architektovi přidávají ostatní odborné profese participující na projektu. Vše se děje po vzájemné domluvě, klient má samozřejmě právo si určit rozsah prací dle svého uvážení a kdykoliv od svého záměru odstoupit.

Kolik stojí práce architekta?

Jednoduchá otázka, na kterou je těžké odpovědět a téměř vždy se řeší individuálně. Obvykle jsou základním ukazatelem pro výpočet ceny projekčních prací předpokládané investiční náklady stavby. Ty se v počáteční fázi stanovují odhadem na základě orientačních kubíkových cen dle typu a předpokládané náročnosti stavby.Projekční práce za celé dílo se pohybují od 5 do 13 % z celkové ceny stavby dle náročnosti. Další možností pro určení honoráře architekta je hodinová sazba, jejíž výše nepřekračuje např.sazbu IT specialisty.

Kontakty

Ing. arch. Beata Gistrová
autorizovaný architekt
mobil: +420 608 600 305
email: beata@gistrova.cz
adresa kanceláře: budova CTP Štefánikova 167, 760 01 Zlín
adresa fakturační: Nivy IV 5501, 760 01 Zlín.
Komunikace možná anglicky, rusky a francouzsky
Invalid form Sent successfully!
Address
Email
beata@gistrova.cz