Ne každý si umí detailně představit, co ho čeká když přizve ke spolupráci architekta. Důležitá je osobní schůzka, na které klient představí svůj záměr, požadavky a možnosti. Architekta zajímá dále místo, pozemek, kde se bude daný záměr realizovat. Na základě těchto vstupních informací vám architekt předloží předběžnou cenovou nabídku.

Po jejím odsouhlasení se začne zpracovávat koncept řešení a následují osobní schůzky, na kterých se toto řešení postupně stává výsledným návrhem. Rozsah a četnost těchto schůzek je individuální, záleží na konkrétním druhu projektu, ale v této fázi je součinnost klienta a architekta zásadní.

Po odsouhlasené studii se určí další rozsah služeb a projekčních prací, kdy se k architektovi přidávají ostatní odborné profese participující na projektu. Vše se děje po vzájemné domluvě, klient má samozřejmě právo si určit rozsah prací dle svého uvážení a kdykoliv od svého záměru odstoupit.

Kolik stojí práce architekta?

Jednoduchá otázka, na kterou je těžké odpovědět a téměř vždy se řeší individuálně. Obvykle jsou základním ukazatelem pro výpočet ceny projekčních prací předpokládané investiční náklady stavby. Ty se v počáteční fázi stanovují odhadem na základě orientačních kubíkových cen dle typu a předpokládané náročnosti stavby.Projekční práce za celé dílo se pohybují od 5 do 13 % z celkové ceny stavby dle náročnosti. Další možností pro určení honoráře architekta je hodinová sazba, jejíž výše nepřekračuje např.sazbu IT specialisty.