Architektka žijící ve Zlíně po studiu na fakultě architektury VUT Brno a několika zahraničních stážích (Francie, Kanada , Lucembursko) získala první zkušenosti ve zlínském S-projektu. Od roku 2009 se vydala vlastní cestou a zabývá se řešením širokého spektra projektů všech stupňů projektové dokumentace. Rozsah činnosti je velmi různorodý – individuální bydlení, bytové domy, veřejné budovy, administrativa a obchod, interiéry privátní i komerční. Každá zakázka či stavba je originálem, zaslouží si proto velmi individuální přístup.

Praxe

2009: Vlastní praxe pod značkou ATELIER BG

1998: Udělena velká autorizace pod č. 2671

1993 – 2008: S-projekt Zlín, ateliér A pod vedením ing. arch. Jiřího Soukala. Práce na rozsáhlém spektru projektů všech stupňů projektové dokumentace

Stáže

1996: Stáž v architektonickém ateliéru v Lucemburku

1992: Stipendijní pobyt na École d’architecture Laval University Québec, Kanada

1991 – 1992: Studijní pobyty ve Francii