Ing. arch. Beata Gistrová
autorizovaný architekt

Mobil: +420 608 600 305
Email: beata@gistrova.cz

Kancelář: budova CTP Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Fakturace: Nivy IV 5501, 760 01 Zlín

Komunikace možná anglicky, rusky a francouzsky